Tipshuvud

Lördag 23 maj 2015
Vecka 21 

Bengt Eriksson
Program och Appar

 

Reklamfri sida! Tack för det!

 Start

Program...

Appar

 Biorytm

  Kontakt

Program-tips: FrontPage och Bild
Hjälptexter till våra datakurser. Ytterligare info ges på kurserna. Version 1.2

Innehåll (klicka på önskat alternativ)
Inledning
Tangentbord och mus

Utforskaren

Paint Shop Pro 7  
Microsoft Publisher

Arkiw32 - Bild
Microsoft Frontpage

Microsoft Frontpage

Program som kan tillverka hemsidor samt skicka sidorna till ett webbhotell.

Starta programmet från ikon på skrivbordet eller via Start - Program - Microsoft Frontpage

Till vänster i fönstret visas 6 olika visningslägen. De kallas vyer. Den översta ”Sida” använder man vid redigering av sidan. ”Mappar” visar mappar och filer på din webb-plats.

Under hemsidan finns tre st flikar
Normal innebär att man kan arbeta med bild och text. HTML visar HTML-koden. (Rör inte den!) Förhandsgranskning används för att se sidan i ”färdigt” skick.

Skapa ny webbplats
Börja alltid med att skapa en ny webbplats när du skall göra en ny hemsida. Välj "Arkiv" – "Nytt" – "Webbplats".
Nu kan man välja mellan ett antal mallar och guider. Välj "Webbplats med en sida".

Texten
Skriv lite text. Markera sedan delar av texten och ändra stil, teckensnitt och färg. Det hela fungerar precis som i ordbehandlingen. En skillnad är dock teckenstorleken. Den är här begränsad till sju olika storlekar.

Bilder
Ställ markören där du vill att bilden skall hamna. Välj "Infoga" – "Bild" – "Clipart" (eller från fil). Välj en lämplig bild. För att placera bilder på exakt plats rekommenderas du att använda tabeller utan kantlinjer. Tabell-funktionen finns på verktygsraden. 

Spara
Välj "Arkiv" – "Spara som" på ditt utrymme. Ange ett lämpligt namn och tryck på OK.

Länkar
En länk är en slags genväg till en internetsida, en annan hemsida eller till ett bokmärke på samma sida. Man klickar på länken för att komma till det nya stället. Länkar kan vara text, bilder eller knappar.

Gör en länk
För att kunna göra en länk behövs minst två fristående hemsidor eller adressen till en Internetsida.
Märk texten som skall bli länk och välj "Infoga" – "Hyperlänk" på verktygsraden. 
I dialogrutan som öppnar sig kan du välja den sida som skall användas.

Arkiw32 - Bild

Program som visar enstaka bilder, visar bilderna som ett bildspel, kopierar och sparar bilder.

Starta programmet från ikon på skrivbordet eller via Start - Program - Arkiw32 - Bild

Öppna bild och bläddra
Högerklicka på programmets startsida och välj "Öppna bild".
Bläddra fram önskad mapp och klicka på önskad bild. Tryck på "Öppna" eller " Enter" eller dubbelklicka.
Alla bilder i mappen läggs in i programmet.
Bläddra framåt eller bakåt med Page Down och Up.

Starta Bildspel
Öppna mappen med bilderna som vanligt. Se ovan.
Högerklicka sedan på öppnad bild och välj "Autovisning" - "non stop" (eller "till slutet" eller "slumpvis").
Ange därefter antal sekunder som varje bild skall visas t.ex. 5 sekunder.
Avbryt bildspelet med Escape eller musklick.

Viktiga inställningar
Högerklicka på en bild eller på programmets startsida.
Välj "Inställningar".
Klicka i "Centrera bilderna vid start" om du vill ha bilderna mitt på skärmen.
Klicka i "Anpassa stora bilder till skärmstorleken" om du vill att stora bilder skall få rum på skärmen.
Välj sedan "Spara och Stäng".
Bläddra med PageDown/Up och kontrollera resultatet.

Snabbkommandon
F8 - Centrera/ej centrera bilderna
F7 - Ger en färgad bakgrund till bilderna
F11 - Visa/dölj handtaget (Bra vid bildspel)
F10 - Glidande visning av/på (bilderna visas som i en diaprojektor)
Ctrl + C - Kopiera bild
Ctrl + S - Spara som bild
Ctrl + X - Avsluta programmet
Esc - tar fram menyn eller avslutar bildspel

Page Down - Bläddra fram ny bild
Page Up - Bläddra tillbaka en bild
Home - Direkt till första bilden
End - Direkt till sista bilden

Fritt program för kursdeltagare
Ladda ner programmet direkt till din dator. För att lyckas krävs ett användarnamn och ett lösenord. Dessa erhöll du på datakursen!


Bengt Eriksson, PC-program och support  

Bengt Eriksson
Program och Appar
Programutveckling i Delphi, Asp Classic och Android
www.datainfo.se